Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

dilluns, 21 d’abril de 2008

Sant Jordi anticipat. Alexandre Deulofeu.


La setmana passada gràcies al senyor F. Barbero vaig aconseguir un llibre que feia temps que buscava, Catalunya mare de la cultura europea, el volum VII de la seva matemàtica de la història.Per aquells que mai heu senit parlar de Deulofeu ja ho faré un altre dia amb detall, ja que les seves teories s'han anat acomplint al llarg del temps, ja que tots el fets històrics venen determinats per un cicles constants, tots els imperis i totes les civilitzacions. Ara no tinc el llibre que van editar l'any 2003 per conmenmorar la data del seu naixement, ja que sempre que parlo del seu llibre la gent és sorprén i me'l demananen. Quant el torna a tenir faré un escrit en condicions d'ell i les seves teories.
L'últim sopar que el vaig treure, vam fundar fins i tot la secta Deulofiana, i tots és preguntàven com és que no s'estudiava a les escoles. Ara de cap només puc dir que les seves prediccions més sonades dites als anys 30 40 era el desintegrament de l'URSS vora l'any 2000, l'hegemonia d'Alemanya a Europa, com deia ell mateix "Anem decididament cap a la constitució d´una gran federació europea sota l’ègida alemanya. Millor dit, anem cap a la fase de plenitud de l’Imperi, durant la qual aquest estendrà la seva hegemonia per sobre l’Europa mediterrània i occidental. Tornem al que s´ha conegut com època d’or de l’Imperi de Roma, durant la qual, sota la direcció paternal, ben intencionada i de ple sentit liberal dels emperadors romans, Europa visqué una llarga fase de benestar i de llibertat, amb l´única diferència que, en virtut del trasllat geogràfic, el centre hegemònic no serà a Roma sinó a Berlín (pàg. 228)". Això defensar-ho als anys 50 quan Alemanya està totalment devastada per la guerra s'ha de tenir valor, igual que prediure el desintegrament de l'URSS quan aquesta estava en plena guerra freda i enviant satèl-lits a l'espai.També predeia la ressorgiment de Xina. Ara no cal dir-ho que això ho veiem cada dia. També va defensar al llarg de tota la seva vida que el romànic havia començat a Sant Pere de Rodes. Mireu el sàpiens nº 65 com Joan Albert Adell deia " Vam descobrir a Sant Pere de Rodes el claustre més antic d'Europa" , "Fins llavors no es conservaven claustres anteriors a l'anya 1000" .També va dir que la independència de Catalunya és l'any 2029, perquè? L'explicació ens la fa més entenedora al blog de Vernacle. (recomanat fa temps per l'Imagnari)

Això de l'any 2029 ve dels cicles històrics que, segons les xifres deulofeunianes senyalen : civilitzacions 5.100 anys, i dins de cada civilització cicles de 1.700 i dins de cada cicle de 1.700 anys, un cicle de unificació imperial i un cicle de fragmentació nacionalista, agafant com a data de unificació imperialista el casament del rei Ferran d'Aragó i Catalunya i la reina Isabel de Castilla que va ser l'any 1469 sumant-li els anys del cicle imperialista que són 560 dóna 2029.Els imperis duren, segons la "xifra deulofeuniana", 560 anys.Per això es diu "amb criteri deulofeunià" que Espanya queda desintegrada l'any 2029 per raó de la llei de la matemàtica de la Història que és una llei de la creació. Oposar-hi i voler mantenir l'espanyolisme amb criteri imperialista i oposar-se al ressorgiment dels nacionalismes naturals o vernaclistes, és anar contra natura.Deulofeu - seguidor de la teoria cíclica de la Història com ho eren també Toynbee i Spengler, seguint antigues tradicions culturals, entre aquestes, les egípcies -, creia que la pau al món , només depenia que els governs del món acceptessin les lleis de la matemàtica de la Història, i actuessin d'acord i en harmonia amb aquesta llei universal i no , comes fa ara, tot sovint, en contra d'allò que a cada temps és "lo natural"En el pensament de moltes persones d'avui dia que es senten nacionalistes, per afinitat amb "allò que és natural i propi de cada lloc" i no pas per prejudicis ètnics, de classe social o religiosa, o dogmàticament constitucionalistes, ja es posa de manifest l'esperit nacionalista que ha de "reeixir" el 2029, inici d’un nou cicle, de forma harmoniosa i concordada amb "lo natural".El nacionalisme autoctonista - naturalista o vernaclista - és, segons la matemàtica de la Història de Deulofeu, el senyal identitari del segle XXI.En els eu reeiximent està la llavor de la Pau en el món, basada en la Veritat, la Bondat i la JustíciaAixí doncs, ser català ( que vol dir: donar testimoni de l'esperit universal en la seva manifestació particular catalana) a Catalunya i a tota l’àrea natural de la geografia catalana, és viure la realitat personal de forma sana, com a ésser integrat i d'acord amb la naturalesa pròpia de lloc on habites i contribuir així, catalanejant, a la pau al món.Ser català, entès d'aquest manera, i testimoniat amb dignitat ètica, vol dir viure en sintonia i sincrontizat amb l'esperit viu en un temps i espai concret.


També va dir en plena dictadura Franquista, quant aquesta estava més forta que mai, que Espanya a finals dels anys 70 estaria subdividida en regions cosa que així va ser. La persona que més s'en fotia d'ell era Pla (com solia fer amb tots elspolítics d'esquerres i de la República en general) . Com a pinzellades de la seva biografia dir que Alexandre Deulofeu Va néixer a l´Armentera, però de petit es traslladà amb la seva família a Figueres, on havien obert una farmàcia. Va estudiar Farmàcia i Ciències a la Universitat i en tornar a Figueres fou professor de Ciències i Física i Química a l´institut. Interessat en la política, va participar a les acaballes de la dictadura de Primo de Rivera en la creació de la branca juvenil de la Federació Republicana Socialista de l´Empordà. Fou batlle de la ciutat el 1937 fins que s´incorporà al front. En acabar la guerra es va exiliar a França.

Pels que heu llegit l'exiliada veureu que Bladé el nombre bastant ja que van coincidir a Montpeller.


Però el més bo del cas és que un dels 2 llibres aconseguits va dedicat a Jaume Miravitlles. que va assumir la direcció del Comissariat de Propaganda, organisme que dirigí des de la seva mateixa fundació fins a la fi de la guerra. Recordem que al igual que Deulofeu era de Figueres.


Quant el puga llegir ja comentarem les seves teories.
" Tant de bò la llei de la història arribés a coneixement dels directius de la política mundial. D´ésser així i d´amotllar-se a la llei del Creador (pag. 228)».
“l’obra de Deulofeu, apart l’enorme treball d’erudició en tots els aspectes de la cultura humana que pressuposa, té un interès palpitant, ja que posa totalment al descobert la situació caòtica i inquietant dels nostres dies i ens assenyala amb una precisió que fa venir calfreds els fets a punt de produir-se. La Matemàtica de la Història canviarà el concepte de la història i està destinada a produir ecos de dilatada ressonància.” Francesc Pujols.
Catalans, ja ho sabeu. Ens convé enaltir Alexandre Deulofeu, per la seva saviesa, la seva ciència i la seva activitat creadora. Els catalans l’hem de rescatar de l’oblit, de l’amnèsia aplicada, i de la voluntat d’esborrar-ne la seves teories. Si Catalunya es la mare de la cultura europea, Deulofeu és el profeta de la nostra independència. Francesc Ferer.
La divulgació de "la matemàtica de la història" especialment entre els polítics i governants, és el que conduirà a la pau universal. A. Deulofeu.