Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

dimecres, 7 de febrer de 2007

L' impresentable de Solbes

Mai pensava que el dia que hem comprés una casa el meu estat seria tant contradictori. Per una banda tinc una certa satisfacció de tenir un refugi propi, però per un altra, l'alt preu que hem de pagar tots els joves ( i ja no tant joves)per la casa en qüestió i la hipoteca fa que tinguéssim una certa intranquil-litat als improvistos, pujades de tipus d'interes, feina....

Però quant sento opinions com les de Solbes hem dono compte (mes aviat hem reafirmo) que el nostre futur, la nostra quotidianitat i els nostres problemes "reals" (com els hi agrada dir als socialistes) estan en mans d'una colla d'insensibles envers els nostres patiments i preocupacions diàries. Sino no s'explica que a la pregunta que li fan sobre l'informe anual de " la organización por la cooperación i el desarrollo económico (OCDE)" sobre que els pisos estat sobrevalorats un 30% (jo penso que més) no se li hagi ocorregut res mes que dir: " Como siempre en economia hay que distinguir entre valor i precio, y el valor es el que la gente está dispuesta a pagar". " De momento se esta vendiendo a ese valor sin ninguna dificultad"

Com que sin ninguna dificultad? No es cap dificiltat pagar 30 milions per un pis? No es cap dificultat esta hipotecat durant 20 , 30 i 40 anys? No ho és esta patint per les pujades dels tipus d'interés? Per la deslocalitzacio de la teva empresa i no poder pagar la hipoteca? No ho és pagar 700 euros al mes? O ser un mileurista i tenir hipoteca? I si un dia volem tenir fills? No tindrem dificultats després? Tot això no son dificultats? Tenir hipoteca fins als 65 no es tenir dificultats? I els que no els hi volen fer contractes fixos? I com el valor que se esta dispuesto a pagar... si paguem això no és perque estem disposats sinó perqué no tenim cap més remei!!!!! encara no s'ha donat compte? Que he de fer? esta amb la mama passats els 30? Sense tenir vida pròpia e independent? Sense tenir un lloc propi per créixer? On desenvolupar-me lliurement? On tenir la meva biblioteca i portar les meves amistats?

Jo hem pregunto a quin món viu? per a que li deuen servir tots els seus assesors que deu tenir que deuen cobrar una pasta i tots els seus estudis? ( a part de estar imputat en un cas de corrupció al parlament europeu). No veuen que hi ha un 25% de la població exclosa per al mercat inmobiliari? I aquest què? Enlloc d'aprovar mesures per a que tots els joves tinguin l'accés a una vivenda digna, digna!, l'únic que volen fer son pisos de 30 metres quadrats i dir que els pisos es venen sense ninguuna dificultat, i que estem disposats a pagar el que paguem. La constitució diu que tothom te dret a una vivenda, però pel que es veu la constitució només es treu per dir que l'estatut es inconstitucional i Pizarro quant la OPA de Gas natural.Un cas en que la constitució Espanyola podrie anar be per als probemes reals, resulta que en aquest cas no se li fa menció. Per adecuar-la al tema succesori si , pero per a les coses reals...(típic D'Espanya per altra banda)

En quin mon vius Solbes que tens un país hipotecat i et penses que no tenen dificultats? Que no saps que les famílies espanyoles deuen per les seves hipoteques un 24,5% mes que fa un any? Que un terç de els catalans no es pot permetre una setmana de Vacances? Que si el banc central europeu continua pujant els tipus moltes parelles es tindran que vendre el pis? Que l'import d'impagats de famílies y empreses va créixer un 16% el mes de novembre passat? Que s'ha demostrat que les hipoteques de 40 o 50 anys no beneficien al consumidor? Que surten mes cares? Les persones amb aquesta problemàtica poden dormir tranquils quant els responsable per evitar paliar aquets patiments ets tu? Que no veus que tens tot un pais hipotecat durant moltes generacions? Això es un govern d'esquerres?

Llàstima que com he dit avans la constitució, tot i dir que tot Espanyol te dret a una vivenda digna i adecuada, només es recodi de l'article on es diu que l'exèrcit es el que ha de garantir l'unitat d'Espanya.

"Todos los españoles tienen derecho de disfrutar de una vivienda digna i adecuada. Los poderes publicos promoverán las condiciones necesarias i estableceran las normas pertinientes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización de el suelo de acuerdo con el interes general para impedir la especulación."

Solbes aveure si et lleixeixes bé la constitició i no només per recórrer l'estatut.