Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

dimecres, 19 de desembre de 2007

Evolució de l'estat Espanyol.


Ja fa dies que no treballo, però tot i això no tinc temps per escriure. Ara veurem com evoluciona Espanya a partir de l'esperit de les seves lleis. Una és en plena dictadura i l'altra és la nostra flamant constitució que no és pot tocar, sinó és amb ulls restrictius, per a centralitzar més l'estat o per motius dinàstics.


Llei orgànica de l'estat de l'any 1969, que amb un estil de text constitucional proclamava:


Artículo 37: Las fuerzas armadas de la Nación (...) garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional.Constitució espanyola:


Artículo 8º. 1. La fuerzas armadas(...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.


Això és una transcisió model-lica?


Com a curiositat diré que la constitució republicana del 1931 com a títol preliminar feia una explícita " renuncia a la guerra como instrumento de política nacional".
Textos extrets del llibre En nom de Catalunya, Emili Lòpez.