Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

dijous, 24 d’abril de 2008

Cita històrica.


"El separatisme és legítim. L'Estat Espanyol s'ha entestat a justificar-lo i ha sortit amb la seva. Quan García Venero, en la portada de la seva Historia del nacionalismo Catalán escriu: "El separatismo nos parece un insensato acto de desesperación", el deixa, amb aquestes soles paraules, justificat radicalment. El separatisme és un acte de desesperació, és cert, però no insensat sinó molt raonable. Insensat és abocar un poble a la desesperació, i aquesta ha estat la insensatesa d'Espanya, sobretot després de la "liberación". Aquesta insensatesa ha fornit els arguments que han fet raonable, més desitjale la separació.


Mossén Josep Armengou. (1957)