Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

dimarts, 17 de juny de 2008

Cita històrica (Dèficit fiscal)


Tots sabem que el dèficit fiscal és un tema que ve de lluny. Ara el recordarem per boca e Francesc Macià:


"Catalunya separada d'Espanya no solament serà més feliç en el sentit espiritual , sinó també en el sentit econòmic. Catalunya paga actualment a l'Estat Espanyol, en impostos indirectes, més de 700 milions de pessetes. L'estat espanyol li retorna, en serveis d'obres públiques , escoles, etc., uns 100 milions solament. És a dir, que l'Estat espanyol extreu de Catalunya un benefici de 600 milions de pesssetes anuals. Si hom té en compte que la Bèlgica d'abans de la guerra tenia un presupost del que aleshores representaven 600 milions de pessetes, hom compendrà la manera progresiva en què Catalunya podria viure, atès el fet que la seva extensiò teritorial és si fa o no fa com la de Bèlgica.""Per demostrar la riquesa de Catalunya, només cal dir que, malgrat aquest pagament inútil de 600 milions a l'Estat Espanyol, amb cabals propis construïa les carreteres, els ferrocarrils, les línees telefòniques, les escoles, les institucions de cultura, etc. Després d'aquesta obra duta a terme per la mancomunitat de Catalunya i per la comissió de Cultura ( o sigui les primeres creacions que la dicatadura militar ha destruït o desfigurat ), la nostra terra es va arribar a posar al nivell dels països més avançats."Per tant, per la nostra llibertat política, per la nostra cultura, per la pau social, per la nostra riquesa nacional, volem la nostra república catalana independent".


Declaracions fetes per Francesc Macià al Petit Journal de París, quan estave detingut pels Fets de Prats de Molló.