Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

diumenge, 27 de gener de 2008

Lo dèficit fiscal del segle passat (cita històrica)
"... posar aquí de relleu la diferència enorme resultant entre la magnitud dels sacrificis imposats a la Regió catalana per los Governs centrals en forma de contribucions pagos i lleves de tota mena i la migrada importància dels escassos beneficis morals i materials que d'aquests mateixos governs en reporta la nostra benvolguda Catalunya.


Per compendre tota la importància d'aquest 21,18%, o sia més de la quinta part que paga Catalunya del total percebut per l'Estat de la Indústria, el Comerç, les Professions, Arts i oficis i la Fabricació, quan Catalunya sola en habitants representa el 10,50%


Dels datos donats en les estadístiques d'on havem tret los números apuntats se'n desprèn que a n'els conceptes anotats, hi contribueixen cada espanyol de fora de Catalunya amb 2,08 pessetes, i cada habitant de Catalunya amb 4,78 pessetes, això és, amb més del doble que els demés habitants d'Espanya." "... I en canvi d'aquest sacrifici, ¿què li garanteixen a Catalunya los governs de Madrid?"

Ponència de Ferran Alsina, titulada Criteri econòmic general catalanista,defensada a l'assamblea de Reus el juny de 1893 on a més de la queixa de les contribucions, es lamentava de la seguretat que es pagava als Mossos d'Esquadra,i de la manca de protecció de l'economia productiva (La Renaixença, Barcelona 1893)