Siguin, senyors, de flors o de ferro les cadenes que lliguen esretament la nacionalitat catalana i les demés nacionalitats espanyoles, les cadenes sempre seran cadenes"

Àngel Guimerà davant l'Assamblea de Manresa.

dimecres, 20 d’agost de 2008

Franquisme - Nazisme


Efectivament,el Geneal Mola confirmava la intenció dels conspiradors feixistes. " Es tractava, en definitiva, d'una acció d'extermini per tal d'assegurar el complet esclafament de la legalitat i de les institucions democràtiques, de les organitzacions polítiques, sindicals i cíviques de caràcter democràtic esquerrà (...), i dels projectes de transformació de la societat Espanyola." La lletania s'assemblava massa al discurs de Hitler al Mein Kampf dels anys vint : "(...) brutaler Entschlossenheit in der Niederbrecchung unverbesserlicher Auswüchslinge." Efectivamnent, aquesta "determinació brutal" en l'esclafament dels " elements incorrgibles" , com resa aquesta declaració d'intencions propugnada pels Nazis és anàloga a l'aniqulació total que impulsaven els Franquistes. No es tracta pas d'una coincidència : l'un - el feixisme espanyol d'arrel africanista - estava fet a imatge de l'altre - elnacionalsocialisme Alemany - ; en definitiva, és Mola qui ens aclarí en d'altres ocasions el modus operandi del franquisme : " Cal sembrar el terror." Creure? Obeir? Combatre? Sense iniciativa, sense invenció, sense llibertat d'actuació - com argumentava Milan Kundera -; en un món d'obediència basat en ordres i regles, en l'era de la imposició del credo de la irracionalitat, de l'obediència de la força crassa i del combat i la guerra com a pilars d'un sistema ofensiu i d'expansió, existia el perill que les expressions totalitàries s'acabessin imposant arreu d'Europa.Mola, que ja hem vist com exigia l'extermini total i el " complet esclafament de la legalitat", també va ésser autor de la consigna següent :(...) cal sembrar el terror , cal deixar la sensació de domini eliminant sense escrúpols ni vacil-lació a tots els que no pensin com nosaltres..."
Extret del llibre , El somriure de Catalunya, Un retrat biogràfic de Jaume Miravitlles.


A tot això tindriem que recoradar que el mateix Gil Robles , fundador de la CEDA havia anat al congrés Nazi de Nüremberg.Voldria recordar que elPP mai! ha condemnat estes animalades, ni el cop d'Estat, ni la Dictadura, i en canvi amb tota la vergonya del món no ens paren de dir Nazis!!! En quin país m'ha tocat viure...